Zwroty

Umowa sprzedaży zawarta przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego jest umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie Sklepu.

Jeśli spełniasz te warunki, masz 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia paczki na zgłoszenie zwrotu. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Zwrot powinien zostać odesłany na adres Fulfilio Sp. z o.o., ul. Łubińska 10, 05-532 Łubna, Budynek B (eatyx). Do przesyłki powinien zostać dołączony wypełniony formularz zwrotu.


Więcej informacji na temat prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawiera Regulamin Sklepu, który znajduje się tutaj.

W sprawie zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt: sklep@eatyx.shop